Đóng

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ

SƠ ĐỒ NHÂN SỰ

Công ty cổ phẩn Hitech Việt Nam

1_8

Sơ đồ tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận:

Chức năng, nhiệm vụ:

– Giám đốc là người điều hành, đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ thủ trưởng, có quyền quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty theo nguyên tắc tinh giảm gọn nhẹ có hiệu quả.

– Phó Giám đốc là người giúp đỡ Giám đốc chỉ đạo các công tác kỹ thuật, cơ điện, an toàn lao động, giải quyết các công việc thay giám đốc khi có sự uỷ quền.

– Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức Công ty phù hợp với yêu cầu tổ chức kinh doanh xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch về lao động tiền lương giải quyết các chính sách cho người lao động.

– Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm thực hiện các giao dịch kinh doanh nhằm lắm vững nhu cầu thông tin về thị trường từ đó đề ra được kế hoạch kinh doanh tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ tiếp nhận vận chuyển . Nhiệm vụ khai thác và tiếp nhận các đơn đặt hàng và ký kết các hợp đồng kinh tế, theo dõi và đôn đốc kế hoạch thực hiện, từ đó thiết kế và bóc tách bản vẽ, triển khai công việc xuống từng phần xưởng, công trường thi công.

– Phòng kế toán: có nhiệm vụ tổ chức ghi đúng, đủ và phản ánh chính xác, kịp thời toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và thanh toán với khách hàng, cuối kỳ lập sổ sách kế toán có liên quan & báo cáo tài chính đúng kỳ hạn.

– Các đội thiết kế, thi công: đứng đầu là các đội trưởng và các tổ trưởng và có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất của Công ty giao đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm làm ra, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao.

Chất lượng nhân sự

Nhân sự được coi là nguồn lực có ảnh hưởng lớn nhất đến sự tồn vong, thịnh vượng của doanh nghiệp. Nắm bắt được tầm quan trọng của nguồn nhân lực như vậy nên ban lãnh đạo Hitech tâm niệm phải truyền hứng thú để mỗi nhân viên trong công ty làm việc vì đam mê chứng không chỉ là trách nhiệm. Vì thế, ban lãnh đạo Hitech luôn tạo điều kiện để nhân viên trong công ty học hỏi, nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời biến công ty thành gia đình thứ hai, là nơi các nhân viên được chia sẻ, giúp đỡ, đoàn kết gắn bó coi công ty cũng là một phần cuộc sống của mỗi người. Mỗi thành viên mới vào công ty đều được thế hệ đi trước hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Nhân viên mới sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức hoặc do hãng sản xuất tổ chức. Bên cạnh đó, các buổi trao đổi kinh nghiệm cũng diễn ra thường xuyên tạo điều kiện cho các nhân viên trao đổi thông tin, học hỏi lẫn nhau.

Do vậy, Tuy tổng số nhân sự trong công ty không nhiều nhưng đều là những con người nhiệt tình, năng động, ham học hỏi, được trang bị đầy đủ về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực thế. Về chất lượng nhân sự, toàn bộ nhân viên trong công ty đều được đào tạo bài bản, trong đó có tới gần 60% đã tốt nghiệp đại học và trên đại học (thuộc hệ chính quy của các trường Đại học danh tiếng như: ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây Dựng, ĐH Công Nghiệp Hà Nội). Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh nên chỉ có gần 14% nhân sự làm việc trong lĩnh vực kinh tế (thuộc phòng kế toán và hành chính nhân sự), phần còn lại đều có chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật.

Bên cạnh các khóa đào tạo do chính công ty tổ chức, công ty còn quan tâm đăng ký và hỗ trợ cho nhân viên trong công ty đi tham gia các khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn ở các trung tâm chuyên nghiệp.